Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

06. Laborator de cercetari privind tehnologiile performante de fabricație și management integrat (CIM)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Dumitru Amarandei
E-mail: mitica@fim.usv.ro

Personal asociat:
Amarandei Dumitru, Prof. univ. dr. ing. Conducător de doctorat
Raţă Vasile, Prof. univ. dr. ing.
Potorac Alexandru, Conf. univ. dr. ing.
Alaci Stelian, Conf. univ. dr. ing.
Ciornei Florina, Şef lucr. dr. ing.
Beşliu Irina, Şef lucr. dr. ing.
Suciu Cornel, Şef lucr. dr. ing.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Centru vertical de frezare CNC
  • Strung orizontal CNC

Laboratorul activează în următoarele direcţii:

  • cercetări privind prelucrarea prin tehnologii performante a materialelor dure şi dificile
  • transferul rezultatelor ştiinţifice şi tehnice către mediul industrial
  • identificarea oportunităţilor de transfer tehnologic a tehnologiilor performante de prelucrare în mediul industrial
  • asigurarea unor standarde educaţionale şi de cercetare competitive la nivel european pentru masteranzi şi doctoranzi
  • consultanța şi consilierea personalului de decizie din sistemul de management al întreprinderilor în vederea implementării tehnologiilor performante de prelucrare, recunoscute ca unele dintre tehnologiile de prelucrare cheie pentru obţinerea unei productivităţi mărite şi a unei precizii performante de fabricaţie în cadrul economiei de piaţă
  • includerea laboratorului în „Reţele de laboratoare de cercetare” pe baza principiului recunoaşterii reciproce, participare în programe şi acorduri europene şi internaţionale.
În cadrul activităţilor de cercetare se urmăreşte lărgirea gamei procedeelor performante de prelucrare (CNC, viteze mari şi foarte mari de prelucrare) şi a gamei materialelor prelucrate (o atenţie deosebită se va acorda aluminiului, compozitelor, materialelor dure şi dificile), măsurării şi controlului cu echipamente tehnologice moderne asistate de calculator sau instrumente cu senzori şi medii software adaptate.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României