Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

05. Laborator pentru cercetari privind tehnologiile avansate de prelucrare cu roboți și sisteme flexibile (ROBFLEX)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Romeo Ionescu
E-mail: romtit@fim.usv.ro

Personal asociat:
Mihai Ioan, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Ionescu Romeo, Prof. univ. dr.
Lupu Valeriu, Prof. univ. dr.
Severin Traian, Șef lucr. dr. ing
Irimescu Luminița, Șef lucr. dr. ing.
Spînu Sergiu, Șef lucr. dr. ing.
Marchitan Marius, Lector univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Sistem de scanare 3D
  • Celulă cu robot Kuka

Laboratorul vizează posibilitatea de a dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare existentă prin abordarea unor noi subdomenii de cercetare a tehnologiilor robotizate de prelucrare şi control care să corespundă ariilor tematice europene (prelucrare cu robot ca sistem CNC, măsurare şi control de la distanţă, virtualitate industrială, recunoaşterea formelor, cercetări privind posibilitatea transferului tehnologiilor de prelucrare de pe maşini CNC pe roboţi).
Laboratorul acţionează în următoarele direcţii principale :

  • cercetări privind scanarea pieselor cu tehnologii laser şi digitizare a imaginilor, recunoaşterea formelor, vedere artificială
  • implementarea unei tendinţe europene spre laboratoare de fabricaţie, măsură/control robotizate (control cu sau fără palpare) ce fac parte din circuitul: învăţare-cercetare-transfer tehnologic către terţi
  • înfiinţarea unui punct de consultanţă competent, credibil, a unui loc de formare pe tehnologii de prelucrare, control cu roboţi, pentru a încuraja mediul industrial în investiţii spre o tehnologie modernă, deci şi a celei cu roboţi
  • dezvoltarea unei infrastructuri de robotică la Suceava pentru perfecţionarea resursei umane înalt calificate, în unul dintre cele mai cerute domenii de pe piaţa muncii: utilizarea proceselor tehnologice asistate de calculator şi roboţi (CNC/CAD/CAM/robot).
  • susţinerea inţiativei de folosire a roboţilor în întreprinderi cu scopul reducerii decalajelor între regiunea Nord-Est şi alte regiuni ale ţării.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României