Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

04. Laborator pentru cercetari privind finisarea magneto-reologica a materialelor utilizate în industria optica, electronica și a materialelor ceramice și compozite (FINMAG)

Personalul implicat:

Responsabil: Conf.univ.dr. Delia-Aurora Cerlincă
E-mail: delia@fim.usv.ro

Personal asociat:
Mironeasa Costel, Prof. univ. dr., Conducător de doctorat
Cerlincă Delia-Aurora, Conf. univ. dr.
Mironeasa Silvia, Conf. univ. dr.
Pîrghie Cristian, Lector univ. dr.
Grădinaru Dorin, Lector univ. dr.

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

  • Centru de prelucrare cu axa verticală de frezare şi finisare cu ultrasunete tip ULTRASONIC 60 eVo linear
  • Maşină de măsurat în coordonate manuală tip XCite 55-600, Quartis Professional GEO

Impactul acestui laborator se manifestă în domeniul microaşchierii prin finisare magneto-reologică, prin lărgirea şi aprofundarea acesteia. Astfel, este posibilă:

  • asigurarea repetabilităţii, a stabilităţii, a reproductibilităţii şi a preciziei mărite a rezultatelor măsurării;
  • mărirea capabilităţii echipamentelor de finisare prin precizia, stabilitatea lor statică şi dinamică şi prin menţinerea constantă a acestora în timp.
Tehnologia de prelucrare propusă constă în folosirea câmpului magnetic şi a ferofluidelor la finisare a pieselor de precizie ridicată, în domeniile menţionate anterior.
Avantajele tehnologiei constau în:
  • eliminarea tensiunilor remanente din stratul superficial al pieselor finisate
  • posibilitatea de acces a fluidului magneto-reologic în spaţii unde nu au acces corpurile abrazive
  • posibilitatea finisării materialelor magnetice dar şi nemagnetice.
Maşina de frezat cu ultrasunete ULTRASONIC 60 eVo linear poate prelucra piese pentru construcţia de maşini (piese şi matriţe de precizie), industria aerospaţială, industria optică, industria pompelor şi turbinelor, medicină (proteze şi implanturi medicale). Este o maşină care poate prelucra o gamă largă de materiale în condiţii diverse. Datorită posibilităţii de prelucrare prin impulsuri la sculă cu ultrasunete pot fi prelucrate materiale metalice, compozite şi ceramice (carbură de siliciu, nitrură de siliciu, sticlă optică, safir, rubin, titan, oxizi de aluminiu).

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României