Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

MANSiD

„Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (Acronim MANSiD)”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

03. Laborator pentru cercetari avansate privind caracterizarea materialelor metalice și nemetalice (CERCMAT)

Personalul implicat:

Responsabil: Prof.univ.dr. Nicolai Băncescu
E-mail: bancescu@fim.usv.ro

Personal asociat:
Muscă Ilie, Prof.univ.dr.ing, Conducător de doctorat
Băncescu Nicolai, Prof.univ.dr.ing
Glovnea Marilena, Prof.univ.dr.ing.
Dulucheanu Constantin, Șef lucr. dr.ing.
Pîrghie Ana Camelia, Asist. univ. dr

Lista principalelor echipamente ale laboratorului:

 • microscop confocal cu laser OLS 4100 (Olympus Corporation - Japonia);
 • dilatometru DIL 402 Expedis-SUPREME (NETZSCH Geratebau GmbH - Germania);
 • microdurimetru DuraScan 70 (EMCO-TEST Prufmaschinen GmbH - Austria);
 • spectrometru cu scanteie FOUNDRY-MASTER Xpert (Oxford Instruments Analytical GmbH - Germania);
 • spectrometru mobil cu emisie optica PMI - MASTER Pro (Oxford Instruments Analytical GmbH - Germania);
 • masina universala pentru incercarea materialelor QUASAR 600 (CESARE GALDABINI S.P.A. - Italia);
 • pendul Charpy IMPACT 300 (CESARE GALDABINI S.P.A. - Italia);
 • masina de debitat probe metalografice BRILIANT 200 (ATM GmbH - Germania);
 • masina de slefuit si lustruit probe metalografice SAPHIR 530 (ATM GmbH - Germania);
 • cuptor calcinare RHT 1600 (Carbolite Ltd.- Marea Britanie);
 • cuptor calcinare LT 40/11/P330 (Nabertherm GmbH - Germania)
 • etuva Venticell 222 (MMM Medcenter Einrichtungen GmbH - Germania);
 • defectoscop cu ultrasunete Masterscan 380 (Sonatest Ltd. - Marea Britanie);
 • baie ultrasunete LBS2 22,5Lt (FALC INSTRUMENTS s.r.l. - Italia).

Laboratorul CERCMAT răspunde unei necesități, la nivel universitar dar și zonal, în domeniul testării și caracterizării avansate a materialelor metalice și nemetalice. Această entitate are sarcini de cercetare, dezvoltare a resurselor umane, transfer tehnologic, prestări de servicii către mediul economic, expertiză tehnică complexă precum și rol de urmărire a impactului de mediu produs de procesarea industrială a materialelor.
Laboratorul va acționa în următoarele direcții principale:

 • cercetări în vederea obținerii și caracterizării de noi materiale metalice, nemetalice și compozite pentru produse ce prezintă calități tehnice și de utilizare ridicate
 • intensificarea activităților de creație științifică în domeniul de noi procedee și aparate, utilizate pentru încercări și caracterizări de materiale cu scopul promovării, respectiv a producerii acestora în țară
 • transferul rezultatelor științifice și tehnice către mediul industrial
 • prestări de servicii specifice privind activități de încercare a materialelor, de caracterizare a materialelor și de expertiză tehnică
 • asigurarea unor standarde educaționale și de cercetare înalte, la nivelul cerințelor Comunității Europene, pentru studenți, masteranzi și doctoranzi
 • instruirea și specializarea personalului laboratoarelor de specialitate din întreprinderi, personal ce face parte din sistemul de control și asigurare a calității
 • consultanța și consilierea personalului de decizie din sistemul de management al calității din întreprinderi
 • cercetări vizând impactul activităților de reciclare și reutilizare asupra performanțelor materialelor și calității mediului ambiant.

Contact

Pentru informatii, va rugam sa ne contactati la adresa mansid [at] usv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României